Een kwalitatief goede cursus op maat voor een betaalbare prijs

Slaagpercentage  92%                    cursus en examen btw-vrij

Cursus Sociale Hygiene of IVA op locatie

Gespecialiseerd in para-commerciele instellingen

.

SocialeHygieneNoordnederland is een cursusbedrijf dat zich richt op vrijwilligers en deels beroepskrachten die zich inspannen voor dorpshuizen en sportverenigingen. Enerzijds door de cursus af te stemmen op de doelgroep en anderzijds door de cursus betaalbaar te houden

Partner van: Sport Fryslan,Doarpswurk Friesland, Groninger Dorpen, BOKD Drenthe, verschillende vrijwilligers academies, DKK Gelderland