Over mij

Mijn naam is Johan de Boer. Naast het verzorgen van de cursus Sociale Hygiëne ben ik werkzaam in het mbo. Ik ben voor korte tijd werkzaam geweest in de horeca en in het  horeca-onderwijs. 

Het is mijn missie betekenis te geven aan de wil van de deelnemers om verder te komen in hun persoonlijk leven en/of carrière. Ik doe dit door de deelnemers optimaal voor te bereiden op het examen en door aandacht te hebben voor het persoonlijk leerproces.

Ik maak hiervoor gebruik van een zelf ontwikkelde presentatie. Deze presentatie wordt herhaaldelijk aangepast aan vraagstelling vanuit de examens. Zo zit ik dicht aan tegen het reële examen en zijn mijn slaagpercentages goed te noemen  

Verder kan ik overweg met diverse doelgroepen en pas de cursus hier op aan, bijv. door de cursusduur te verlengen of (extra) examentraining te verzorgen

Naast sociale hygiene verzorg ik ook iva's (instructie verantwoord alcoholschenken) Dikwijls op de avond. Een programma afgestemd op de vrijwilliger van para-commerciële instellingen. Luchtig, maar met een serieuze en empathische ondertoon waar het gaat om dilemma's die vrijwilligers ervaren in de uitoefening van hun taak.


Maak een gratis website.