Cursus en prijs

SOCIALE HYGIËNE

€ 90-110 als groepsdeelnemer

€ 125 als individuele deelnemer

Doorgaans bestaat de cursus uit 2 dagdelen als minimum. Dit kan op de avond. Doorgaans liggen er 2 weken tussen het eerste en tweede cursusmoment. Die tijd is bedoeld om te lezen.

Er wordt gebruikt gemaakt van het opleidingsmateriaal van de Svh. Dit is ook de examinerende partij. Middels een presentatie en korte opdrachten tijdens de cursus worden de hoofdstekken behandeld en worden er accenten gelegd met betrekking tot de examenstof.

Met het behaalde diploma Sociale Hygiëne wordt de deelnemer ingeschreven in het register Sociale Hygiëne en kan de deelnemer als leidinggevende op de DHW-vergunning worden bijgeschreven.

Overige kosten

  • Boekenpakket svh € 37,- Zie ook svh.nl
  • Examen (btw-vrij) € 110,-
  • Reiskosten 0,19ct/km

IVA

€275,- groepsprijs

Instructie verantwoord alcohol schenken para-commerciële instellingen. Max. 25 deelnemers.

Onderwerpen:

  • Kennis over alcohol en drugs
  • Kennis over de Drank en Horecawet
  • Kennis over omgaan met gasten
  • Omgaan met afwijkend gedrag